den_deti_01kresby02Šachytaborcukrářivyzdobahrackykresby01

FAQ

často kladené dotazy

Pokud zde nenaleznete odpovědi na své otázky, prosím, kontaktujte nás. Kontakt najdete zde.

Vše, co potřebujete vědět o zájmových útvarech (kroužcích)

Kde najdu podmínky pro přihlášení dítěte do kroužku?
Na webových stránkách DDM v záložce Kroužky (odkaz).

Nabízíte ukázkovou hodinu zdarma? Mohu si kroužek vyzkoušet?
Ano, po dohodě s vedoucím kroužku si lze první hodinu zdarma vyzkoušet.

Je možné, aby dítě přešlo do kroužku dalšího školního roku automaticky bez vyplňování přihlášky?
Ne, vždy na nový školní rok je nutné odevzdat novou přihlášku, ať už dítě pokračuje v docházce do stejného kroužku nebo si vybere kroužek v jiném oboru.

Musím vyplňovat přihlášku pro dítě i na druhé pololetí, když už chodíme v prvním?
Nemusíte, bude-li dítě pokračovat i ve druhém pololetí, přihláška se automaticky převede.

Mohu přihlásit dítě i v průběhu školního roku?
Ano, přijímáme členy i během roku.

Musím kroužek zaplatit v termínech, které jsou uvedeny na přihlášce? Co se stane, když kroužek nezaplatím?
Přihláška je forma smlouvy. Svým podpisem vyjadřujete souhlas s uvedenými podmínkami, tedy i s termíny plateb, tj. do 30. října daného školního roku, případně do 31. ledna roku následujícího. V případě nezaplacení může být zájmové vzdělávání ze strany DDM ukončeno. V odůvodněných případech lze individuálně domluvit splátkový kalendář, který schvaluje ředitelka DDM.

Jakým způsobem můžu kroužek zaplatit?
Zaplatit je možné buď v hotovosti v kanceláři DDM nebo bankovním převodem na č. účtu 2300380278/2010 – do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení účastníka a název kroužku.

Mohu dostat slevu z ceny kroužku, pokud jsem v tíživé životní situaci?
Ano, pokud je dítě, žák nebo student společně posuzovanou osobou pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, které pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, lze úplatu snížit či zcela prominout. Žádosti se posuzují individuálně a rozhoduje o nich ředitelka DDM.

Musím zaplatit plnou cenu kroužku, když do něj dítě začne chodit později?
Pokud se jedná o pozdější nástup o 1 měsíc a více, platba bude o poměrnou část snížena.

Odečítá se platba, když dítě nepřijde na kroužek?
Ne, platba se neodečítá.

Pokud dítě z kroužku v průběhu roku odhlásím, dostanu všechny peníze zpět?
V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc podložená lékařským potvrzením, stěhování) se vrací poměrná část úplaty. Pokud dítě ukončí docházku z jiných než uvedených důvodů, úplata se nevrací.

Může navštěvovat kroužek dítě mladší, než je uveden věk u konkrétního kroužku?
Věkové vymezení je voleno cíleně kvůli stanovení náročnosti programu daného kroužku. Mladší dítě by bylo znevýhodněné. Při vysokém zájmu se snažíme otevírat kroužky pro různé věkové kategorie.

Konají se kroužky během stanovených školních prázdnin a státních svátků?
Ne, kroužky se během prázdnin a státních svátků nekonají.

Je možné, aby se rodič zúčastnil schůzky kroužku svého dítěte?
Pouze při činnostech určených pro dvojici rodič + dítě. V ostatních případech dospělá osoba ruší průběh programu a odpoutává pozornost dítěte od činnosti. V odůvodněných případech, kdy se jedná o dítě handicapované, lze s vedoucím kroužku zapojení rodiče individuálně dohodnout.

Dostávají děti na konci školního roku vysvědčení?
V zájmovém vzdělávání, které poskytujeme, vysvědčení ani osvědčení nevydáváme. Na žádost klienta vystavíme potvrzení, že v daném roce navštěvoval konkrétní zájmový útvar.

KALENDÁŘ AKCÍ

<  >

Hilda

KONTAKT

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 217
mobil: 608 713 468
email: info@ddmvarnsdorf.cz