den_deti_01kresby02Šachytaborcukrářivyzdobahrackykresby01

Klavír

Cílem kroužku je rozvíjet u žáků elementární pianistické návyky, vytvářet smysl pro uvědomělé tvoření tónu na základě předběžné zvukové představy a následné zvukové kontroly. Budit v žáku zájem o hudbu a klavírní hru, učit je naslouchat hudbě, rozumět ji, milovat ji a rozvíjet hudební vlohy: hudební sluch, paměť a rytmické cítění.

Seznamovat s nejdůležitějšími pojmy: hudba, zvuk, tón, jeho výška, délka, notové písmo.

Učit správnému sezení u klavíru, postavení rukou, uvolnění a základním úhozovým cvičením.

 

Vedoucí kroužku:Taťána Mikušová

Den schůzek: pondělí - pátek, 14.30-16.30, dle domluvy s vedoucím kroužku

KALENDÁŘ AKCÍ

<  >

Hilda

KONTAKT

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 217
mobil: 608 713 468
email: info@ddmvarnsdorf.cz