strom 2017mydlasrdickalidistromecek papirDilnicky strom 2017kelimky

Kroužky

Zde najdete úplný seznam zájmových kroužků DDM Varnsdorf

Zájmové kroužky jsou stěžejní oblastí naší činnosti a vyhledávanou aktivitou ve Varnsdorfu i v okolních městech. Naší prioritou je nejen pestrá nabídka různých oborů, ale i zajištění kvalifikovaných vedoucích, to vše za příznivé ceny. Velmi si zakládáme na přátelském, téměř rodinném prostředí a individuálním přístupu k dětem.

Kroužky mohou navštěvovat zájemci všeho věku, nabízíme aktivity pro předškolní děti, žáky základních a středních škol, studenty VOŠ a VŠ a neodmítáme ani dospělé.

Přihlašování probíhá před zahájením činnosti kroužku v daném školním roce (tj. zpravidla od června do konce září), přihlášení je ale možné i kdykoliv během školního roku. Podmínkou úspěšného přihlášení je odevzdání řádně vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacení ceny kroužku (úplaty za zájmové vzdělávání). Úplata se hradí ročně nebo pololetně. Je možné ji uhradit v hotovosti v kanceláři DDM nebo bankovním převodem na č. účtu 2300380278/2010 – do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení účastníka a název kroužku.

Pokud člen zájmového kroužku sám předčasně ukončí činnost, úplata se nevrací, výjimkou jsou zvláště odůvodněné případy (stěhování, dlouhodobá nemoc apod.).

Podpisem přihlášky se zákonný zástupce zavazuje uhradit cenu navštěvovaného kroužku ve stanovené výši a v řádném termínu. Dále se zavazuje, že bude dohlížet na řádnou docházku dítěte do ZÚ a jeho nepřítomnost omluví předem písemně či telefonicky u vedoucího kroužku.

Zájmové útvary zahajují svou činnost zpravidla od třetího týdne měsíce září a končí nejpozději ve druhém týdnu měsíce června, pokud není určeno jinak. O prázdninách a svátcích činnost ZÚ neprobíhá.

Další informace týkající se kroužků i našich dalších aktivit najdete zde, v jednotlivých záložkách na tomto webu nebo nás neváhejte kontaktovat na tel. 608 713 468, 412 372 2017, e-mail info@ddmvarnsdorf.cz, případně osobně v kanceláři DDM denně od 9 do 18 hodin, v pátek od 9 do 17 hodin.

 

Přehled zájmových kroužků DDM Varnsdorf

Oddělení sportovní a technické

Cukrář I. a II.
Hejbásek
Letečtí modeláři
Šachy
Plavání

Oddělení přírodovědné

Rybáři začínající
Rybáři pokročilí
Stopaři malí
Stopaři velcí

Oddělení taneční

Balet
Moderní tance - Scandal
Pick Me Up Crew
Poupátka I. a II.

Oddělení společensko – vědní a hudební

Angličtina
Herní klub
Klavír
Mladý záchranář

Oddělení výtvarné

Keramika začátečníci
Keramika pokročilí
Kreativní klub
Pastelka I. a II.
Výtvarníček

Matematika hravě
Maturita z matematiky – tyto dva kroužky otevřeme v případě zájmu veřejmosti

KALENDÁŘ AKCÍ

<  >

Hilda

ZPRÁVIČKY

Vánoční prázdniny

1. 12. 2017 00:00

V Domečku máme stejné vánoční prázdniny jako ve škole (23.12. - 2.1.) a budeme se na vás opět těšit v novém roce 2018. Kroužky začínají středou 3.1. 2018.

KONTAKT

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 217
mobil: 608 713 468
email: info@ddmvarnsdorf.cz