Velikonoce DDMVajickalidi2

Stopaři - velcí

 Pravidelná celoroční činnost oddílu Velkých Stopařů je zaměřena na turisticko-tábornickou aktivitu, soužití s přírodou a rozvoj osobnosti. Schůzky vycházejí z tradic skautingu. Jako hlavní výchovný prostředek je užita hra.

 Oddíl Stopaři Varnsdorf vznikl 19. září 2013 a v letošním roce má již tři pododdíly - Nejmenší, Malí a Velcí Stopaři. Jsme kolektiv dětí, kteří mají společný zájem týkající se poznávání prostředí kolem nás. Na to ukazuje i náš název. Příroda není jenom to, že se jdete po náročném týdnu odreagovat do lesa či k rybníku, ale je to soubor tisíce a tisíce živočichů, rostlin a dalších přírodnin. Nesmíte se jenom koukat na to, co je velké, a právě proto to jde vidět, ale musíte hledat i to, jak se fauna s flórou chová a projevuje. Jejich stopy.
 Oficiálně se scházíme jednou týdně -ve čtvrtek, ale podle počasí a přírodních zajímavostí  není výjimkou, že vyrážíme ,,stopovat“ i několikrát týdně podle toho, jak se naskytne příležitost. Rovněž mezi naše aktivity patří sportovně a dobrodružně laděné hry, pěší či cyklistické celodenní výlety a vše co se týká tábornictví. Také se zúčastňujeme celostátních akcí jako jsou: Hledání jara, Ukliďme svět, Den Země, Zachraňte studánky a mnoha dalších.
 Program pro děti je sestavován tak, aby držely co nejtěsnější krok s průběhem změny přírody v závislosti na roční době. A tak se už brzy na jaře učí pojmenovávat rostliny jarního aspektu a postupně k nim přidávají další a další. Všímají si také vylézajících brouků a dalšího hmyzu. Když už mají stromy plody (různé bobule a nažky), snaží se je určit jenom na základě nich. Pokud má strom listy, pozná ho každý, ale zkuste si to, jakmile zavládne zima. S příchodem této královny se otevírá obrovská kniha pro ty, kteří umějí číst ze stop zvěře a věřte, že se někdy jedná o velice zajímavé příběhy. V dobách krutých mrazů a vánic se Stopaři před těmito nepříznivými vlivy skovají v klubovně DDM, kde si zkouší a hodnotí nabyté vědomosti v podobě různých poznávacích testů.

 

Bohužel kroužek není prozatím otevřen.


Fotogalerie

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
y1.jpg
y2.jpg
y3.jpg
y4.jpg
y5.jpg
y6.jpg
y7.jpg
y8.jpg
y9.jpg
y10.jpg
y11.jpg
y12.jpg
y13.jpg
y14.jpg
y15.jpg
y16.jpg
y17.jpg
y18.jpg
y19.jpg
y20.jpg
y21.jpg

Stopaři

KALENDÁŘ AKCÍ

<  >

Hilda

KONTAKT

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 217
mobil: 608 713 468
email: info@ddmvarnsdorf.cz